facebook

Полезни правила за търсене в google

гугъл Улица Сезам

Дори и врабчетата знаят, че google е пръв приятел в търсенето на нужната информация. И често се случва при заявка на нужната дума или фраза да изгубим ценно време в излишно тършуване сред хиляди ненужни сайтове. Но съществуват определени правила за правилно търсене, които са малко известни, но много полезни:

1. Как да намерим точна фраза или словосъчетание

С помощта на изписването на кавички “.” Приложете фразата или думата в кавичките и Google ще потърси уеб страниците, които съдържат точно тази фраза (или словосъчетание).

Пример: [“Пиша до вас”]

2. Как да намерим цитат, в който е пропусната дума

Забравили сте дума от цитата? Напишете целия цитат в кавички, а вместо пропуснатата дума поставете звездичка *. Цитатът ще бъде открит заедно с пропуснатата дума.

Пример: [“нощна улица * аптека”]

3. Как да намерим някоя от няколко думи

Просто избройте всички подходящи варианти чрез вертикална черта: |. Google ще търси документи с всяка от тези думи.

Пример: [ананас | яребици | шампанско | софийско | шосе]

4. Как да намерим думи, в рамките на едно и също изречение

Използвайте знака с красивото име “амперсанд” – &. Ако свържете дума с амперсанд, Google ще открие документи, където тези думи са в едно изречение.

Пример: [паметник на цар Самуил & светещи очи]

5. Как да намерим документ, съдържащ определена дума

Поставете пред нужната дума плюс, без да оставяте пространство между него и думата. В заявката може да включите няколко обяснителни думи.

Пример: [интервю на Стоичков +съмтайс]

чък норис

6. Как да изключим определена дума от търсенето

Поставете знак минус пред думата, която не искате да виждате в отговорите. Възможно е да изключите дори няколко думи:

Пример: [схеми на гоблени -купи]

7. Как да търсим определен сайт

За тази цел задайте команда site. Тя ви позволява директно в заявката да укажете сайта, в който искате да търсите. Само не забравяйте след думата site да добавите двоеточие.

Пример: [конституция на РБ site: consultant.bg]

8. Как да заявим документ от определен тип

Нужна ви е команда mime. Поставете в заявката mime, двоеточие след това укажете типа документ, който ви трябва. Например pdf или doc.

Пример: [заявление за задграничен паспорт mime: pdf]

9. Как да търсим на определен език

С помощта на команда lang. След lang трябва да поставите двоеточие и да напишете езика на който са ви нужни документите. Ако е български, трябва да укажете bg, ако е английски – en, френски – fr, руски – ru и т.н.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account