Помнете, че имате крила. Притча за зоната на комфорт