Популярността на социалните мрежи била предсказана през 1937 г.