Постепенно разбирам, че не трябва да реагирам на всичко, което не ми харесва