Правилото на 5 секунди може да се приложи за всяко нещо