facebook

Природен обект в Антарктида се нарича “Гърдите на Уна”