Природен обект в Антарктида се нарича „Гърдите на Уна“