Притча за стомната и камъните: не губете времето си напразно…