Проверете своята съобразителност: какво тук не е наред?