Проверете силата на възприятието си и се опитайте да намерите скритите животни