Първите покорители на полюсите носели със себе си кило кокаин