facebook

Първоначално асото било най-слабата карта, „единицата“