Първоначално делфинът започнал да прави кръгове във водата. Но после се случило чудо на природата