Първото биологично оръжие в света оръжие е използвано от картагенски командир