Първо ще ти кажат: трябва да се обличаш по друг начин…