Пътници на самолет заснели на видео „портал в паралелен свят“