„Развали ли се мъжът – разваля се семейството, развали ли се жената – разваля се целият народ“.