Репликите, които могат да се чуят и при зъболекаря, и във филмите за възрастни