Силата на мълчанието: това, което другите не знаят, не може да бъде разрушено