facebook

Синът им се върнал от война и се обадил вкъщи. Обаждането му преобърнало всичко…