Сложили камера в кофа насред пустинята. Ето какво последвало…