Спрете да се дарявате на хора, които не ви заслужават