Студент научил само 1 въпрос от 56. И си взел изпита