Суеверията, от които пиратите се бояли като от огъня