Съобщението винаги идва навреме. И го прочитаме навреме