Със своя пример двойка доказала, че гора може да се възстанови за 20 години