slideshow

Те вървели заедно. Младо слабо момче и старо куче