Това е Иисус – интернет потребители видяха във вървящ по облаците човек сина на Бога