Това е най-трогателната и прекрасна ревност в света!