Тогава детето попитало защо бикът се качва върху кравата