Той помогнал на стара жена да си смени гумата. И едва после разбрал какво се случило