slideshow

Той спасил 600 еврейски деца от нацистите. И Бог му подарил 107 години живот