Трогателната бележка на момиче до нейния лежащ в болница баща