„Трябва да обичам жена си по същия начин, по който искам да бъде обичана дъщеря ми“