facebook

Трябва да си вярваш

 

Един предприемач затънал до уши в дългове и не виждал изход от ситуацията. Дължал пари на кредитори, а доставчиците всеки ден си искали плащанията. Отишъл в парка, за да избяга от рояка мисли въртящи се в главата му. Мъжъг сложил ръце на главата си, мислено пресмятайки всички възможности, които можели да го избавят от фалит. Изведнъж пред него се появил някакъв старец.

– Виждам, че нещо Ви тревожи – казал той. – Ще споделите ли?

Бизнесменът му разказал за проблемите си, липсата на пари и отказът на банките да му отпуснат кредит. Старецът слушал без да прекъсва, а след това казал:

– Мисля, че мога да помогна.

Той попитал предприемача за името, написал чек и го пъхнал в ръката на удивения мъж.

– Вземете тези пари. Ще се срещнем тук след една година и тогава ще ми ги върнете.

Мъжът не успял да каже дори и дума, когато старецът изчезнал в тълпата.

Предприемачът погледнал чека. На него в полето за сумата било отбелязано “$ 500 000”, а отдолу пишело името “Джон Д. Рокфелер”. Рокфелер – един от най-богатите хора в света!
“Мога да реша всичките си проблеми за един миг!” – помислил си той. Но вместо да го направи, решил да сложи чека в сейфа. Дори само мисълта за съществуването на ценната хартийка му дала сили да разработи начин да съхрани бизнеса си.

Благодарение на завърналия се оптимизъм той сключил няколко изгодни сделки и увеличил сроковете за разплащане. Успял да направи и няколко големи продажби. В рамките на няколко месеца изплатил дълговете си и отново започнал да прави пари. А година по-късно отишъл в парка със своя чек.

В уговореното време старецът се появил. Мъжът бил готов да му върне чека и да разкаже за своите успехи, когато дотичала медсестра, която хванала стареца.

– Така се радвам, че най-накрая го хванах! – възкликнала тя. – Надявам се, че не Ви е притеснил. Той често бяга от дома си и раазправя, че е Рокфелер.

Бизнесменът стоял зашеметен. През цялата година той въртял своя бизнес, купувайки и продавайки, с пълната увереност, че във всеки един момент може да разчита на своите половин милион долара. Внезапно осъзнал, че не парите, реални или въображаеми, преобърнали живота му. Неговата нова увереност му дала сили да постигне всичко, което вече имал.

Вземете инициативата в свои ръце. В решаващия момент увереността в собствените сили играе основна роля.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account