Фалшива „победа“. Как през 1939 г. Франция е можела да приключи войната, но се проваля