Флагът на Обединеното кралство неслучайно има такава сложна форма