Фрази, заради които преди 20 години щяха да те помислят за идиот