facebook

Хемингуей – победил съдбата, но не и системата