facebook

Цицията Скрудж бил реално съществуващ човек