Чест отвъд смъртта – да направиш 32 стъпки без глава