Идиот уцелва приятеля си между краката с коркова тапа