Ще решите ли това уравнение, местейки само една клечка?