Японска загадка, която решават на интервюта за работа