Японски тест за проверка на мозъка: намерете мишка, ботуш, риба и змия