10 прости проблема, чиито решения все още на са намерени