facebook

16 поговорки от цял свят, пропити с мъдрост