Големи корпорации, които стартират в малки гаражи

Голямото дело винаги започва с малка крачка. Къде мислите, че някои от най-успешните предприемачи са започнали своите многомилионни проекти? Точно така, в гаража. Apple В момента Apple е най-скъпата т…

Смях в пощата

Отидох до пощата. Опашката се състоеше от около 30 души, като всеки седеше на гишето по 10-15 минути. Или горе-долу, за половин час минаваха по трима души. Пред мен беше дядо на 70 години. Внезапно то…

Идеалната двойка

  С жена ми си подхождаме перфектно. Усещам я на интуитивно ниво. Не ми ли вярвате? Сега ще ви го докажа. Съвсем наскоро ú предложих да сменим пердетата. Тя ме погледна с такъв смаян поглед, сяка…

Кратък котешки пътеводител по философия

Всички котки са различни, затова е разумно да се предположи, че не съществува единна котешка философия. В света живеят котки-фройдисти, котки-юнгианци и котки рационалисти като Декарт. Вашият домашен …

Големи олимпийски скандали

Конфликтите и скандалите са задължителни за всяка една Олимпиада. И тъй като скандалите са неизброимо много, ние избрахме да ви разкажем за някои от най-интересните от тях: Логото „Цион“ С…