facebook
Притча за глупавото момче

    Едно момче било постоянно подигравано от другите в класа и било наричано глупак. Новият учител, влизайки в клас, забелязал това и решил да попита децата защо го наричат така. – Да,…

Нещата, за които можем да се поучим от италианците

  Италианците са майстори в много изкуства. Изкуството на красивия живот, изкуството да живееш на момента и да се наслаждаваш. А защо не вземем няколко урока от тях? Храната е удоволствие, хранен…