facebook
Притча за глупавото момче

    Едно момче било постоянно подигравано от другите в класа и било наричано глупак. Новият учител, влизайки в клас, забелязал това и решил да попита децата защо го наричат така. – Да,…