facebook
Съветска загадка за проверка на логиката

В съветските детски списания публикуваха множество интересни пъзели и задачи, над които често размишяваха и възрастните. Предлагаме ви да поразмърдате мозъците си над една подобна съветска загадка. Ра…

Двойни стандарти в действие

Двойният стандарт е термин за обозначаване на дискриминационен подход към оценката и действията на правозащитни групи, нации, раси… Едни от най-честите проявления на двойните стандарти са именув…