facebook
Как му се искаше!

Искаше му се да скочи на коня, яздейки из безкрайната степ, да си свали шапката от главата и да изкрещи нещо жизнеутвърждаващо. Но той само потрепна от студа, пръдна и почеса с нокът плешивото си теме…

И в този момент си помислих най-лошото

Като майка на подрастващ син да не се тревожа за неговия първи сексуален опит (който още не се е състоял) е просто невъзможно, тъй като познатите ми, неведнъж са ми казвали: няма да успееш да мигнеш и…